ทุนการศึกษา ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

Germany-1

สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย ประกาศให้ทุนการศึกษา Helmut-Schmidt-Program 2017 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2559 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ทุนรัฐบาลเบลเยียม

Belgium-5

รัฐบาลเบลเยียมประกาศมอบทุนการศึกษา VLIR-UOS Scholarships ให้กับนักศึกษาจากแอฟริกา ละตินอเมริกาและเอเชีย รวมทั้งประเทศไทย เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท หรือหลักสูตรฝึกอบรม ในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยเจ้าภาพ ณ ประเทศเบลเยียม โดยมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ทุนนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ผู้สนใจสามารถเลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัครได้ในเว็บไซต์ของหลักสูตรได้ ที่นี่ และติดต่อขอสมัครพร้อมส่งเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยังมหาวิทยาลัยเจ้าภาพโดยตรง

ทุนประเทศออสเตรีย

2_1

ทุน Technology Grants (Ph.D.)
ภายใต้ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยและออสเตรีย ประจำปี 2555 (หมดเขตรับสมัครแล้ว)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ทุน Technology Grants (Post Doctoral Research)
ภายใต้ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยและออสเตรีย ประจำปี 2555 (หมดเขตรับสมัครแล้ว)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

ทุน Technology Grants (Sandwich Program)
ภายใต้ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยและออสเตรีย ประจำปี 2555 (หมดเขตรับสมัครแล้ว)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถสืบค้นข้อมูลทุนการศึกษาและทุนวิจัยในประเทศออสเตรียได้ที่ www.scholarships.at
หรือ คลิ๊กที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลโดยสรุปของทุนการศึกษาและทุนวิจัยในประเทศออสเตรียซึ่งนักศึกษาฝึกงาน ณ สอท. ณ กรุงเวียนนา ได้รวบรวมและจัดทำขึ้น โดยมีทุนต่าง ๆ อาทิ

1) ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ของ Scholarship Foundation ของออสเตรีย

2) ทุนวิจัยของ Scholarship Foundation ของออสเตรีย

3) ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร ‘Signal Processing in Neurons (SPIN)’

4) ทุนการศึกษา Joint Doctorate Programme ของ Erasmus Mundus

5) ทุนการศึกษา/ทุนวิจัย Ernst Mach Grant (สำหรับปีการศึกษา 2013/2014 ปิดรับสมัครวันที่ 1 มีนาคม 2556)

6) ทุนวิจัย EU-Framework Programme PEOPLE: Marie Curie Actions: Individual Fellowships

กรอบแผนงานฉบับที่เจ็ด

FP7-6

แผนงานสหภาพยุโรปโครงการที่เจ็ดนี้สำหรับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เป็นกลไกหลักของสหภาพยุโรปเพื่อการวิจัยและพัฒนา ทั้งในและนอกสหภาพยุโรป แผนงานนี้มีเงินงบประมาณมากกว่า 5 แสนล้านยูโรระหว่างปี 2007 และ 2013 เงินทุนของกรอบแผนงานฉบับที่เจ็ดให้เป็นเงินอุดหนุนให้นักวิจัยชาวยุโรปและนักวิจัยนอกยุโรปใช้สร้างความร่วมมือกันในงานวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี และโครงการสาธิต กรอบแผนงานฉบับที่เจ็ดเปิดกว้างสำหรับการร่วมงานกับนักวิจัยและสถาบันในไทย

กรอบแผนงานฉบับที่ 7 ทุนมารี คูรี

Roboterhand

จุดเริ่มต้นในอาชีพนักวิจัยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป และตอนนี้นักวิจัยรุ่นใหม่ก็ยังมีความสำคัญต่ออนาคตของยุโรป จากผลงานของมาดามคูรีทำให้เราได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำวิจัย ดังนั้นเราจึงต้องการทำให้อาชีพนักวิจัยมีความน่าสนใจและดึงดูดมากขึ้นสำหรับคนรุ่นใหม่ เครือข่ายการอบรมเบื้องต้น (Initial Training Networks: ITN) จึงได้เสนอโอกาสให้นักวิจัยมือใหม่ได้พัฒนาทักษะในการวิจัย ได้เข้าร่วมทีมวิจัย และเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ

ทุนการศึกษาสหราชอาณาจักร

UK-6

ทุน British Chevening เป็นทุนระดับ postgraduate ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน โดยทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าเดินทางไป-กลับระหว่างประเทศ ค่าทำวิทยานิพนธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้ ไม่มีข้อจำกัดสาขาในการสมัครทุน อย่างไรก็ตาม สาขาที่ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในปัจจุบัน คือ พลังงานทดแทน การแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน และสิ่งแวดล้อม

ทุนการศึกษารัฐบาลสวีเดน

Sweden-4

โครงการทุนการศึกษา Guest Scholarship ระดับปริญญาเอกและการวิจัยหลังปริญญาเอก
ผู้สมัครจะต้องถือสัญชาติของประเทศที่เป็น Official Development Assistance (ODA) ซึ่งรวมประเทศไทย
มีทุนการศึกษาให้ปีละประมาณ 20 ทุน

ทุนการศึกษาสเปน

Spain-4

ทุนนี้เป็นทุนจากกระทรวงการต่างประเทศของสเปน ซึ่งมีความร่วมมือกับหน่วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศที่ทำหน้าที่ดูแลทุนการศึกษา
ของรัฐบาลสเปน โดยเป็นทุนการศึกษาที่รัฐบาลสเปนให้แก่นักศึกษาต่างชาติเพื่อเรียนต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในประเทศสเปน

ทุนรัฐบาลโปรตุเกส

Portugal-1

ทุนรัฐบาลโปรตุเกส มีกำหนดรับสมัคร 2 ช่วง คือ กลางปีและปลายปี ผู้ที่สนใจสมัครเพื่อศึกษาต่อในระดับต่างๆ ตั้งแต่เรียนภาษาและวัฒนธรรม ตลอดจนศึกษาและวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญา เอก สามารถสมัครไปศึกษาได้ทั้งที่ประเทศโปรตุเกสและมาเก๊า การให้ทุนของรัฐบาลโปรตุเกสดำเนินการโดยหน่วยงาน “The Fundacao Oriente”

ทุนรัฐบาลเนเธอร์แลนด์

Netherlands-6

The Netherlands Fellowship Programmes (NFP) เป็นทุนที่เกิดขึ้นจากความต้องการพัฒนาสมรรถภาพภายในองค์กรของประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก โดยการให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่พนักงานระดับกลางขององค์กรนั้นๆ ทุน NFP ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงต่างประเทศของเนเธอร์แลนด์ ภายใต้งบประมาณการสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!