ความคืบหน้าการเจรจา TTIP รอบที่ 14 ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม

  การเจรจา TTIP รอบที่ 14 เมื่อวันที่ 11 – 15 กรกฎาคม 2559 ที่กรุงบรัสเซลส์ มีความคืบหน้าในแต่ละประเด็นในระดับที่ต่างกัน อย่างไรก็ดี การเจรจายังมีปัญหาในประเด็นเดิมๆ ได้แก่ (1)...

การเสวนา “Engaging Civil Society in Free Trade Negotiations: A conversation with ASEAN”

            เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 สถาบัน European Institute of Asian Studies (EIAS) และ ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) โดยมีนาง Mu Sochua สมาชิกรัฐสภากัมพูชา นาง Mercy Barends สมาชิกรัฐสภาอินโดนีเซีย และนาย Charles Santiago สมาชิกรัฐสภามาเลเซีย นาง...

สหภาพยุโรปอนุญาตให้อินโดนีเซียส่งออกไม้ที่ได้รับการรับรองสิทธิอย่างถูกต้อง

  หลังจากที่สหภาพยุโรปได้เริ่มเจรจาFTA กับอินโดนีเซียไปเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2559 เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2559 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบด้านการป่าไม้ หรือ  EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade...

รายงานสรุปการเสวนา “Policy Dialogue: The EU trade strategy – Strengthening ties with Asia?”

  รายงานสรุปการเสวนา “Policy Dialogue: The EU trade strategy – Strengthening ties with Asia?” ณ โรงแรม Sofitel Louise กรุงบรัสเซลส์ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00 – 17.00 น. เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 องค์กร Korea Business Association Europe ร่วมกับ European Policy Centre...

สถานการณ์ล่าสุดการเจรจาความตกลง FTA EU-Vietnam

การประกาศการสรุปผลเมื่อ 4 ส.ค. 2558 เป็นการตกลงกันในหลักการและสาระสำคัญ ยังมีบางประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายต้องหารือกันต่อไปหลังจากช่วงปิดฤดูร้อน เช่น...

การสรุปผลการเจรจา FTA ระหว่างอียู กับเวียดนาม

      เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 กรรมาธิการยุโรปด้านการค้า (Directorate General for Trade) ได้ออกแถลงข่าว (press release) แจ้งการสรุปผลเจรจาในหลักการ (reached an agreement in principle) ความตกลง อียู-เวียดนาม...

สรุปผลการจัดสัมมนาการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชน ISDS

ทีมงานไทยยุโรป.เน็ต ขอนำเสนอสรุปผลการสัมมนา ISDS ภายใต้หัวข้อ “การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชนภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทยกับสหภาพยุโรป” และหัวข้อ...

การเจรจา FTA ระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา รอบที่ 6 ระหว่างวันที่ 14-18 กรกฎาคม 2557

          ระหว่างวันที่ 14-18 กรกฎาคม 2557 สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกามีการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement) หรือที่เรียกว่า TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) รอบที่ 6 ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม         ...