EU ประกาศข้อเสนอ Clean Mobility Package ใหม่ ออกมาตรการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่ม หวั่นจีนเป็นผู้นำรถยนต์แห่งอนาคต

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 EU ได้ประกาศ Clean Mobility Package ฉบับใหม่ เพื่อกำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับรถยนต์โดยสารส่วนบุคคลและรถยนต์พาณิชย์ขนาดเล็ก (light commercial cars)...

EU ประกาศแก้ไขระเบียบเกี่ยวกับสารเคมี (REACH) ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีกลุ่ม CMR

  เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2560 EU ได้ประกาศระเบียบ Commission Regulation (EU) 2017/1510 ลงวันที่ 30 ส.ค. 60 แก้ไขภาคผนวก Annex 17 ของระเบียบ Regulation (EC) No 1907/2006 ว่าด้วยเรื่องมาตรการควบคุมความปลอดภัยทางด้านการใช้สารเคมีของ EU (Registration,...

การส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศเบลเยียม

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2560 นาย Bart Tommelein รัฐมนตรีด้านพลังงาน ของรัฐบาลภูมิภาคฟลานเดอร์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเครือข่ายสถานีชาร์จไฟสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (charging stations) ณ เมือง Ostend...

การจัดแสดง European Motor Show ณ กรุงบรัสเซลส์ – นวัตกรรมใหม่ที่ควรจับตามอง

  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ทีมงาน thaieurope เข้าร่วมงาน European Motor Show ณ กรุงบรัสเซลส์ ซึ่งในปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 95 โดยองค์กร Fédération Belge de l’automobile et du cycle โดยในครั้งนี้ มีการจัดแสดงรถยนต์หลายรูปแบบ...

EU เสนอร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้สารปรอทใหม่

  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมคณะผู้แทนถาวรประจำสหภาพยุโรป (Permanent Representatives Committee – COREPER) ในฐานะผู้แทนของคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป...

EU มีมติเห็นชอบให้การทดสอบทางเทคนิคของยานยนต์ครอบคลุมการตรวจสอบฝุ่นละอองจากกระบวนการเผาไหม้ของเครื่องยนต์เพิ่มเติม

            เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 คณะกรรมาธิการยุโรปได้เสนอร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบทางเทคนิคของยานยนต์ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการด้านเทคนิคของยานยนต์ (Technical Committee of Motor Vehicles...

Volkswagen แจ้งอียูขอเลื่อนการประกาศแก้ไขปัญหา Dieselgate ให้ผู้บริโภคในอียูออกไปเป็นต้นปี 2560

            ตามที่ Volkswagen (VW) เคยให้คำมั่นกับคณะกรรมาธิกายยุโรปเมื่อเดือนกันยายน 2559 ว่าบริษัทจะแจ้งให้ผู้บริโภคในอียูทราบว่าบริษัทจะแก้ไขปัญหารถยนต์จำนวน 8.5...

คณะกรรมการสภายุโรปฯ (EMIS) ชี้ว่าทั้งประเทศสมาชิกและคณะกรรมาธิการยุโรปต่างก็มีความบกพร่องในกรณี “Dieselgate”

            หลังจากที่สภายุโรปได้จัดตั้งคณะกรรมการสภายุโรปสอบสวนด้านการวัดระดับการปล่อยก๊าซโดยอุตสาหกรรมรถยนต์ (Emission Measurements in the Automotive Sector: EMIS) เมื่อเดือนมีนาคม 2559 เพื่อสอบสวนกรณีอื้อฉาว...