ศักยภาพด้านการค้า-การลงทุนของภูมิภาคกรุงบรัสเซลส์

  องค์กร Invest-Export Brussels เป็นองค์กรหลักภายใต้ความดูแลของรัฐบาลภูมิภาคบรัสเซลส์ ที่ทำหน้าที่สนับสนุนให้นักธุรกิจและนักลงทุนเข้ามาทำการค้าการลงทุนในภูมิภาค...

นโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน : ผลกระทบและโอกาสธุรกิจไทย

      นโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน : ผลกระทบและโอกาสธุรกิจไทย หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 22 ส.ค. 2559 (คลิ๊กที่นี่...

รู้จักกับผู้ตรวจการสหภาพยุโรป (European Ombudsman) และกลไกในการช่วยเหลือภาคธุรกิจ

ผู้ตรวจการสหภาพยุโรป (European Ombudsman) คืออะไร และมีหน้าที่อะไรบ้าง ? ผู้ตรวจการสหภาพยุโรป (European Ombudsman) เป็นหน่วยงานอิสระที่ดำเนินการตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานหรือองค์กรของ EU เท่านั้น...

การจัดตั้ง European Border and Coast Guard (EBCG)

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2559 สภายุโรป ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอของ คมธ. ยุโรป ให้จัดตั้งหน่วยงาน European Border and Coast Guard (EBCG) แทนองค์กร Frontex เดิม เพื่อทำหน้าที่รักษาพรมแดนและชายฝั่งของ EU ในสถานการณ์พิเศษ...

EU ยกระดับการลงทุนด้านนวัตกรรมภายใต้โครงการ EU InnovFin

 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 กองทุนเพื่อการลงทุนยุโรป (European Investment Fund: EIF) และ...

อียูประกาศใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าใหม่

  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 อียูได้ประกาศปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการปลอมแปลงสินค้าที่วางขายในอียู ตลอดจนสินค้าผ่านแดน...

สิทธิของผู้โดยสารสายการบินใน EU หรือเที่ยวบินที่เดินทางออกจากท่าอากาศยานใน EU

            เหตุการณ์ระเบิดที่ท่าอากาศยานกรุงบรัสเซลส์เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารจำนวนมากจากการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทั้งนี้ EU...

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใหม่ของอียูจะมีผลต่อผู้ประกอบการไทยอย่างไร

  จากบทความ EU Watch โดยทีมงาน Thaieurope.net ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์...