ภูมิภาคฟลานเดอร์เร่งสนับสนุนทักษะดิจิตัล (Digital Skills) สร้างศักยภาพในการแข่งขันให้ SMEs

  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ได้เข้าร่วมงานขึ้นปีใหม่สภาหอการค้าภูมิภาค ฟลานเดอร์ (VOKA) โดยมีนาย Paul Kampen ประธาน VOKA และนาย Hans Maertens ประธานบริหาร VOKA กล่าวเปิดงาน...

ธนาคารกลางสวีเดนพิจารณาการออกสกุลเงินโครนาสวีเดนดิจิทัล (e-krona)

  นาง Cecilia Skingley ตำแหน่ง Vice Director ของธนาคารกลางสวีเดนกล่าวว่า ธนาคารกลางสวีเดนกำลังพิจารณาการออกสกุลเงินโครนาสวีเดนดิจิทัล โดยกำลังศึกษาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม...

การเยือนเยอรมนีของนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร

            เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 นาง Theresa May นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรได้เดินทางเยือนเยอรมนีอย่างเป็นทางการและเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกหลังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี...

รายงานเศรษฐกิจสเปนในรอบปี 2558

1. ภาพรวมเศรษฐกิจสเปน เศรษฐกิจสเปนกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆ ได้แก่ อัตราการว่างงาน การบริโภคภายในประเทศ การส่งออก การลงทุนภาครัฐและเอกชน...

ธนาคาร Deutsche Bank คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของเยอรมนีจะเติบโตดีต่อเนื่องในปี 2559

          สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน สรุปการวิเคราะห์เศรษฐกิจโดยธนาคาร Deutsche Bank ในรายงาน Focus Germany: Pick up in domestic economy in 2016 ฉบับวันที่ 16 ธ.ค. 2558 และ Focus Germany: Above potential growth, no wage excess ฉบับวันที่ 28 ม.ค. 2559 ว่า ในปี 2559...

สถานการณ์ด้านการเศรษฐกิจของเช็กในรอบปี 2558 และความสัมพันธ์กับไทย

1. สภาพเศรษฐกิจเช็กในรอบปี 2558 1.1 เศรษฐกิจของเช็กเติบโตได้เป็นอย่างดี ผู้คนมีความเชื่อมั่นในสภาพเศรษฐกิจมากขึ้นเรื่อยๆ นับตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2557...

ความเคลื่อนไหวและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของกรีซ

        หลังจากที่รัฐบาลกรีซได้ผ่านกฎหมายเพื่อหารายได้เพิ่มและปรับลดรายจ่าย โดยการปรับการจัดเก็บภาษีใหม่และเพิ่มเติมในสินค้าหลายรายการเมื่อเดือนตุลาคม 2558...

งาน ASEAN Business Forum หัวข้อ “โอกาสทางธุรกิจในอาเซียน” (Oportunidades de Negocio en la Region ASEAN)

  เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2558 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ และคณะทูตอาเซียนในกรุงมาดริด ได้ร่วมจัดงาน ASEAN Business Forum ในหัวข้อ “โอกาสทางธุรกิจในอาเซียน” (Oportunidades de Negocio en la Region ASEAN) ณ...