กระทรวงการต่างประเทศจัดการสัมมนาการทำประมงเพื่ออนาคต : สู่การทำประมงอย่างมีความรับผิดชอบ และยั่งยืนในประเทศไทย

                      สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมจัดเวทีสัมมนาเรื่อง “ Fishing for the future : Towards Responsible and Sustainable Fisheries in Thailand” เมื่อวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 ที่กรุงเทพ...

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนา “เจาะลึกตลาดภูมิภาคยุโรป”

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ  มีกำหนดจัดโครงการสัมมนาเรื่อง  “เจาะลึกตลาดภูมิภาคยุโรป ”  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา...

ขอเชิญผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์และธุรกิจบริการสิ่งพิมพ์ เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Frankfurt Book Fair 2014

               กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์และธุรกิจบริการสิ่งพิมพ์ เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Frankfurt Book Fair 2014 ณ นครแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 8...

กระทรวงการต่างประเทศ และ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า และการพัฒนา (ITD) จัดงานสัมมนา “Thailand and the middle income challenges: How to address them?

             กระทรวงการต่างประเทศและสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (International Institute for Trade and Development: ITD) ได้ร่วมจัดการสัมมนาเรื่อง “Thailand and the middle income challenges: How to address them?” เมื่อวันอังคารที่ 23 กันยายน...

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดงานสัมมนา “โลจิสติกส์ในตลาดยุโรปตะวันออก – Logistic Solution in Central Eastern Europe Market” ในวันที่ 26 กันยายน 2557 (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

                            กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เชิญชวน ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกและผู้ประกอบการที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการงานสัมมนา “โลจิสติกส์ในตลาดยุโรปตะวันออก : (Logistic Solution in Central...

เชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่องการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน (Investor-State Dispute Settlement)

  กระทรวงการต่างประเทศ (กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์) จัดการสัมมนาเรื่องการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน (Investor-State Dispute Settlement) วันที่ ๔ มิถุนายน...