ท่าเรือรอตเตอร์ดัมกับโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

           สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้รายงานการดูงานของ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่ท่าเรือรอตเตอร์ดัม...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเข้าร่วมการประชุม “เกษตรกรรมในครัวเรือน : แนวทางสู่การเกษตรที่เข้มแข็งและยั่งยืนในยุโรปและในโลก” ที่กรุงบรัสเซลส์ เมื่อ 29 พ.ย. 2556

เมื่อ 29 พ.ย. 2556 ณ อาคารที่ทำการ คณะกรรมาธิการยุโรป สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเข้าร่วมการประชุม “เกษตรกรรมในครัวเรือน :...

สรุปการหารือของภาคเอกชนระหว่างการเยือนสวีเดนของนายกรัฐมนตรีในกล่มประเทศนอร์ดิก

          ระหว่างการเยือนสวีเดนอย่างเป็นทางการของคณะนายกรัฐมนตรีได้มีผู้แทนระดับสูงจากบริษัทเอกชนใน 3 สาขาธุรกิจที่มีศักยภาพต่อการส่งเสริมความร่วมมือทาง เศรษฐกิจการค้า...

การเยือนเบลเยียมและสหภาพยุโรปของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2556

เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2556 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เยือนเบลเยียมและสหภาพยุโรปตามคำเชิญของนาย Elio Di Rupo นายกรัฐมนตรีเบลเยียมและนาย Jose Manuel Barroso ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป...

คณะรัฐสภายุโรปเยือนไทย

เมื่อวันที่ 27-31 สิงหาคม 2555 ดร. Werner Langen ประธานคณะผู้แทนรัฐสภายุโรปที่ดูแลความสัมพันธ์กับประเทศอาเซียน พร้อมด้วยสมาชิกรัฐสภายุโรปได้เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ...

นายกรัฐมนตรีเข้าร่วม การประชุมการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพ ณ ประเทศเยอรมนี

นักธุรกิจ ผู้ประกอบการและผู้กำลังจะเริ่มต้นกิจการชาวไทยในกรุงเบอรลิน และเมืองใกล้เคียงประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ชื่นชมกระทรวงพาณิชย์ หลังเข้ารวมอบรม...

ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เข้ารับฟังปัญหาการนำเข้าสินค้าผักไทยจากผู้ประกอบการในอียู

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม  2555 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป...

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เยี่ยมชมงาน European Seafood Exposition 2012

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 เอกอัครราชทูตอภิชาติ ชินวรรโณ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานเกษตรฯ หัวหน้าสำนักงานพาณิชย์ฯ หัวหน้าสำนักงานวิทยาศาสตร์ฯ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ...