สหภาพยุโรปกำหนดแบบฟอร์มหนังสือรับรองสุขอนามัยเพิ่มเติมสำหรับการส่งออกสินค้าประมงไปยังสหภาพยุโรป

ด้วยเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Regulation (EU) 2017/1973 of 30 October 2017 amending Regulation (EC) No 2074/2005 as regards official controls on fishery products caught by vessels flying the flag of a Member State and introduced into Union after being transferred in third countries and establishing a model health certificate for those products ใน EU...

สหภาพยุโรปประกาศปลดสถานะใบแดงให้แก่ศรีลังกาอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Decision (EU) 2017/1949 of 25 October 2017 repealing Implementing Decision 2014/715/EU identifying Sri Lanka as a third country that the Commission considers as a non-cooperating third country pursuant to Council Regulation (EC) No 1005/2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and...

สหภาพยุโรปประกาศให้ใบเหลือง IUU แก่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ด้วย เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้แถลงการณ์ให้สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยง “ที่ไม่ให้ความร่วมมือ” หรือ “ใบเหลือง” ...

สรุปผลการประชุม Our Ocean Conference 2017

การประชุม Our Ocean Conference 2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2560 ณ สาธารณรัฐมอลตา สรุปสาระสำคัญของการประชุมดังกล่าว ดังนี้ 1. การประชุม Our Ocean จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2014 ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี...

สหภาพยุโรปเห็นชอบต่ออายุการอนุญาตใช้สาร imazamox

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1531 of 7 September 2017 renewing the approval of the active substance imazamox, as a candidate for substitution, in accordance with Regulation (EC) No. 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to...

สหภาพยุโรปขยายเวลาการอนุญาตชั่วคราวให้สารออกฤทธิ์ในระหว่างรอผลประเมินต่ออายุใช้งาน

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1527 of 6 September 2017 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances cyflufenamid, fluopicolide, heptamaloxyloglucan and malathion ใน EU Official Journal L 231/3...

สหภาพยุโรปไม่อนุญาตต่ออายุให้สาร beta-cypermethrin เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

                 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1526 of 6 September 2017 concerning the non-renewal of active substance beta-cypermethrin in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the markets...

สหภาพยุโรปขยายเวลาการอนุญาตชั่วคราวให้สารออกฤทธิ์ในระหว่างรอผลประเมินต่ออายุใช้งาน

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1511 as regards the extension of the approval periods of the active substance 1-methylcyclopropene, beta-cyfluthrin, chlorothalonil, chlorotoluron, cypermethrin, daminozide, deltamethrin, dimethenamid-p, flufenacet, flurtamone, forchlorfenuron, fosthiazate, indoxacarb, iprodione, MCPA, MCPB, silthiofam,...