รายชื่อทีมประเทศไทย

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ (เว็บไซต์)

 
เอกอัครราชทูต / หัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป  นายมนัสวี ศรีโสดาพล

 

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป           

 
หัวหน้าสำนักงาน / อัครราชทูต
นายชุมเจตน์ กาญจนเกษร

 

สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ (เว็บไซต์)

 
หัวหน้าสำนักงาน / อัครราชทูต     นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย

 

สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ (เว็บไซต์)/(Facebook)

 
หัวหน้าสำนักงาน / ผู้ช่วยทูตฝ่ายศุลกากร 
นายรังสฤษฎ์ พัฒนทอง

 

สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ (เว็บไซต์)

 
หัวหน้าสำนักงาน / อัครราชทูตที่ปรึกษา     ดร. มาณพ สิทธิเดช

 

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจำกรุงปารีส

 
หัวหน้าสำนักงาน / ผู้ช่วยทูตทหารบก        พันเอก พีรพล สงนุ้ย

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก(เว็บไซต์)

 
หัวหน้าสำนักงาน / อัครราชทูตที่ปรึกษา      

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

(เว็บไซต์)

 
หัวหน้าสำนักงาน / ผู้อำนวยการ                 

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงปารีส (เว็บไซต์)

 
ผู้อำนวยการ       นางอารีรัตน์ ชื่นประภานุสรณ์      

 

 

Print Friendly